ATAX.sk Certifikát kvality ISO 9001:2009
DomovO NÁSKONTAKTFacebook Google+ Twitter
Účtovníctvo a účtovné poradenstvo Mzdy a personalistika Daňové poradenstvo Podnikatežské a finančné poradenstvo Ostatné služby

Daňové poradenstvo

• konzultácie k daňovej problematike daňových subjektov
• vypracovanie písomného stanoviska k daňovým
  problémom klienta

• optimalizácie daňových povinností klienta
• daňové poradenstvo podža jednotlivých druhov daní
• daňové poradenstvo pri vzniku, zániku alebo zlúčenia
  podnikatežských subjektov (konkurz)

• zastupovanie pred správcom dane pri daňovom konaní
• poskytovanie informácií o aktuálnych zmenách
  v daňových zákonoch

• vypracovanie všetkých druhov daňových priznaní


 

Kontakt

ATAX NR, s.r.o.

Kasárenská 2, 949 01 Nitra
Tel: +421 (37) 77 231 81
Mobil: +421 (902) 909 310
E-mail: atax@atax.sk

IČO: 36 557 102
IČ DPH: SK 2021784765

ATAX NR s.r.o. je zaregistrovaná
v Obchodnom registri Okresného
súdu Nitra, oddiel Sro,
vložka č. 14429/N.
ATAX NR Facebook Google+ Twitter
Atax.sk

Účtovníctvo a účtovné poradenstvo Mzdy a personalistika Daňové poradenstvo Podnikatežské a finančné poradenstvo Ostatné služby

Š 2015 ATAX NR, s.r.o. | Designed by www.weblife.sk